NDSM Energie, opgewekt aan het IJ.

Wij zijn een Amsterdamse energiecoöperatie voor én door ondernemers. Wij ontwikkelen groene energie, ondersteunen zonne-energieprojecten en stimuleren duurzame bedrijfsvoering.

Eén windmolen in behandeling bij Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor één windmolen aan de Noorder IJ-plas in behandeling genomen. Het betreft de meest zuidelijke windmolen aan de rand van de plas, op de strook land langs het IJ.

De NDSM Werf: van succesvolle scheepswerf tot bruisende broedplaats

De NDSM Werf is een bruisend industrieterrein met een rijke geschiedenis.

Windmolens aan de Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein

Wil je weten hoe het Windpark project tot stand is gekomen? Lees dan snel verder!

Windmolens in Noorder IJ-plas: hoe nu verder na PS besluit?

De Provinciale Staten hebben tégen de ontwerp VVGB voor windpark Noorder IJplas gestemd. Hier leggen we uit wat dit besluit voor de energiecoöperaties betekent.

NDSM Energie, Opgewekt aan het IJ

Daar zit energie in!

Wij maken van Amsterdam de meest duurzame en innovatieve stad van Nederland!

Dit doen wij door zelf duurzame energie op te wekken. Daarnaast smeden wij coalities met ondernemers die intiatiefrijk zijn in het vinden van duurzame oplossingen en voorop willen lopen in de transformatie naar een duurzame samenleving.

Wij richten ons op Amsterdamse ondernemers die zich verantwoordelijk voelen voor en bij willen dragen aan een klimaat neutrale stad voor 2050.

Wij bouwen aan wind- en zonne-energie in Amsterdam

Amsterdam verbruikt de helft van de stroom van de provincie Noord-Holland, maar wekt zelf nog lang niet goed genoeg op. De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling om ongeveer 17 extra windmolens te plaatsen voor 2030. Wij vinden het als NDSM Energie niet meer dan vanzelfsprekend dat ook de hoofdstad zijn steentje bijdraagt in de strijd tegen klimaatverandering. Daarom ontwikkelen wij een windpark aan de Noorder IJplas, een door de gemeente Amsterdam aangewezen locatie voor windenergie. In dezelfde plas aan het IJ, net buiten de ring van Amsterdam, zien wij in de toekomst ook een goede plek voor drijvende zonnepanelen. Tot slot helpen we ondernemers bij de overstap naar zonne-energie op hun bedrijfspanden. Onze ambitie is om de helft van alle bedrijfspanden in Amsterdam Noord van zonnedaken te voorzien.

Zon of windenergie, wij zijn voor én én

Klimaatverandering vraagt om snelle actie. NDSM Energie wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Opwekking door zon en wind is zowel noodzakelijk als complementair aan elkaar: in de winter is er meer wind, en in de zomer is er meer zon.

Zonne-energie heeft het grote voordeel dat bedrijven zelf aan de slag kunnen met het plaatsen van zonnepanelen. Echter, een windturbine levert veel meer duurzame energie op. Een windmolen van 3 MW levert circa 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg stroom voor bijna 2000 huishoudens. Om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken met zonnepanelen heb je daarentegen meer dan 6 hectare aan oppervlak nodig. Dat komt neer op van tien procent van de Noorder IJplas per windmolen, ofwel twaalf voetbalvelden aan oppervlakte!

Ecopark rond de Noorder IJplas

Aan de Amsterdamse Noorder IJplas realiseert NDSM Energie, samen met vier burgercoöperaties, een klein windpark. Daarnaast staat een drijvend zonnepark op de planning voor de toekomst, waarbij de zonnepanelen niet meer dan vijf procent van het wateroppervlak zullen beslaan. Een batterij zorgt voor de opslag van piekproductie.

Wij geloven dat duurzame energieopwekking en recreatie hand in hand kunnen gaan. Ons streven is een ecopark te creëren waar iedereen van de natuur kan genieten én waar tegelijkertijd duurzame energie wordt opgewekt. Dit park zal recreatiemogelijkheden bieden aan de tienduizenden toekomstige bewoners van het nieuw te bouwen Havenstad, terwijl kinderen er op educatieve wijze leren hoe duurzame energie op lokaal niveau kan worden opgewekt.

Zonne-energie op de daken in Amsterdam Noord

Interieurbouwer Fiction Factory, een van onze leden, heeft meer dan 1000 zonnepanelen op haar dak geïnstalleerd, wat goed is voor een vermogen van 0,3 megawatt. Hierdoor heeft het bedrijf momenteel een 'nul op de meter' qua energieverbruik bereikt. Als een van de pioniers legde Fiction Factory al in 2015 de eerste tranche van 350 zonnepanelen neer, waarmee het een voorbeeld werd voor andere leden.

Onze ambitie is om tegen 2030 de helft van alle bedrijfspanden te voorzien van zonne-energie. NDSM Energie beschikt over uitgebreide kennis van de omvang, investeringsduur en de meest recente subsidieregelingen op dit gebied. Hierdoor kan het bedrijven die ook aan de slag willen met zonnepanelen goed doorverwijzen. NDSM Energie werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Amsterdam en gespecialiseerde bedrijven op het gebied van zonne-energie op daken.

Nieuws & updates

HelpdeskWind op Land – De onmisbare informatiebron voor windenergieprojecten

Ken jij het al? Iedereen die werkt aan windenergie op land kan rekenen op uitgebreide ondersteuning van de vernieuwe website van deHelpdesk Wind op Land.

Eén windmolen in behandeling bij Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor één windmolen aan de Noorder IJ-plas in behandeling genomen. Het betreft de meest zuidelijke windmolen aan de rand van de plas, op de strook land langs het IJ.

BMW Foundation over NDSM Energie: "Een duurzaam voorbeeld voor de toekomst"

Vorige week werd onze voorzitter Martijn Pater geïnterviewd door de BMW Foundation Herbert Quandt over NDSM Energie!

Wat doet een energiecoöperatie?

Energiecoöperaties winnen wereldwijd aan populariteit als cruciale spelers in de overgang naar duurzame energie. In Nederland kun je er al meer dan 700 vinden! Maar wat houdt een energiecoöperatie precies in en wat doen ze?

De eerste ronde van de NDSM Wind campagne, hoe zat dat eigenlijk in elkaar?

Afgelopen jaar kon je windcertificaten kopen bij NDSM Energie om zo bij te dragen aan de bouw van het windpark! Hoe zat deze campagne in elkaar?

De NDSM Werf: van succesvolle scheepswerf tot bruisende broedplaats

De NDSM Werf is een bruisend industrieterrein met een rijke geschiedenis.

Zienswijze als reddingsboei voor windmolens Noorder IJ-plas

Amsterdam Wind en NDSM Energie dienen een zienswijze in tegen het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten (PS).

Windmolens aan de Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein

Wil je weten hoe het Windpark project tot stand is gekomen? Lees dan snel verder!

Een kijk op de VVGB-weigering door de ogen van een studente

Heb je een zin in een ander soort leesstof? Tijd om je te verdiepen in een kritisch academisch opinieartikel over de weigering van de VVGB, geschreven door een studente Metropolitan Analysis, Design & Engineering? Lees dan vooral verder!

Windmolens in Noorder IJ-plas: hoe nu verder na PS besluit?

De Provinciale Staten hebben tégen de ontwerp VVGB voor windpark Noorder IJplas gestemd. Hier leggen we uit wat dit besluit voor de energiecoöperaties betekent.

Hoe profiteert de omgeving mee van het windpark bij de Noorder IJplas?

Coöperaties zijn organisaties met een maatschappelijk doel, zij dienen hun leden, en hebben geen winstoogmerk. De coöperaties in Amsterdam Wind en NDSM Energie willen graag zoveel mogelijk duurzame energie opwekken waar we zelf de zeggenschap over hebben.

Veelgestelde vragen over het Noorder IJplas windpark

Dit artikel beantwoord al jouw prangende vragen over de ontwikkeling van het windpark bij de Noorder IJplas!

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas.

Veelgestelde vragen over windmolens

Windmolens... dat roept altijd een boel vragen op! Dit artikel beantwoord al jouw belangrijke vragen over dit topic.

Pilot Carsharing in NDSM Gebied

In 2017 en 2018 heeft NDSM Energie in samenwerking met vier bedrijven een pilot uitgevoerd met het gebruik van een elektrische deelauto, een BMW i3.

NDSM Energie en The Waste Transformers werken samen aan Circulaire Economie op de NDSM Werf

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is de circulaire economie, waarbij afval niet bestaat en alle (rest)producten worden hergebruikt. NDSM Energie onderzoekt mogelijkheden voor een circulaire economie op het gebied van organisch afval.

Naar een Duurzamer Festivalterrein: haarbaarheidsstudie voor energievoorziening op de NDSM-Werf

Op de historische NDSM-Werf in Amsterdam vinden regelmatig spraakmakende festivals plaats die jaarlijks duizenden bezoekers trekken. Echter, deze evenementen worden momenteel voornamelijk aangedreven door dieselgeneratoren...

"NDSM Energie staat open voor alle initiatieven die van Amsterdam de meest duurzame stad van Nederland maken."

Over de coöperatie en onze leden

Visie

Het tegengaan van klimaatverandering is de meest urgente uitdaging van onze generatie. Alleen door over te stappen op duurzame energie kunnen we deze uitdaging aangaan. Zonder duurzame energiebronnen zal de CO2-uitstoot onherroepelijk toenemen en de aarde verder opwarmen.

In deze energietransitie spelen ondernemers een cruciale rol. Zij hebben het potentieel om een aanzienlijk verschil te maken door afvalstromen te hergebruiken, deelmobiliteit te stimuleren en in te zetten op duurzaam energieverbruik en energiebesparing. Bedrijven zijn vaak grootschalige verbruikers van elektriciteit en gas, nog meer dan huishoudens.

Daarom hebben een groep ondernemers uit Amsterdam-Noord in 2013 NDSM Energie opgericht, een energiecoöperatie voor en door ondernemers. We streven ernaar om lokaal energie op te wekken door windturbines te plaatsen. Daarnaast moedigen we bedrijven aan om zonnepanelen op hun bedrijfspanden te installeren en te investeren in warmteopslag en andere energiebesparende innovaties. Dit doen we door best practices te delen en tips en tricks uit te wisselen.

Ons doel is om een lokale gemeenschap te creëren die zich inzet voor een duurzame stad door zelf actie te ondernemen, en om alle Amsterdamse ondernemers te inspireren om deel te nemen aan deze transitie.

NDSM werf, klaar voor de toekomst

De NDSM werf is een bruisend industrieterrein met een rijke geschiedenis.
In de jaren zestig en zeventig, tijdens de hoogtijdagen van de scheepsbouwwerf, werkten er 6000 arbeiders aan passagiersschepen en mammoettankers.

Tegenwoordig is de NDSM werf een levendige plek vol creativiteit, energie en inspiratie. Het gebied trekt bedrijven aan vanwege de unieke mix van industrieel vastgoed en creatieve bedrijvigheid.

Coöperatie van bedrijven, gezamenlijk verduurzamen

NDSM Energie is opgericht in 2013 en heeft momenteel meer dan 50 leden. Onze leden, Amsterdamse ondernemers, zijn gedreven door nieuwsgierigheid naar de toekomst, halen energie uit verandering en zien kansen in de energietransitie. Als de enige energiecoöperatie voor bedrijven in Nederland is NDSM Energie uniek. De opbrengsten van de coöperatie worden direct herinvesteerd in het gebied, zonder winstoogmerk.

Geschiedenis
1895
Oprichting Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM)
1915
NSM  verhuist van Oosterdok naar Noord
1919
Oprichting Nederlandse Dokbouw Maatschappij (NDM)
1937
Koningin Wilhelmina doopt het passagiersschop de Oranje
1946
Fusie NSM en NDM tot NDSM
1984
(Opvolger van) NDSM werf sluit haar deuren
2001
Kunstenaars vestigen zich op de werf (oprichting Kinetisch Noord )
2013
Oprichting NDSM Energie
2014
Voorlopige eerste vergunning voor windmolen Keerkringpark
2015
Gemeente en NDSM Energie procederen bij Raad van State, zonder succes
2016
Provincie verleent geen vergunning voor aanleg windpark Noorderij Plas
2016
Gemeente en NDSM Energie procederen bij Raad van Staten, zonder succes 
2019
NDSM Energie lanceert samen met Eneco havenwind voor de leden
2020
Gemeente en PS wijzen gebied Noorder IJplas (opnieuw) aan als een officieel windzoekgebied voor de RES
2021
Provincie verandert strenge Noord-Hollandse regels voor windmolens: coöperaties gaan van start
2022
Amsterdam Wind en NDSM Energie organiseren participatie bijeenkomsten voor omwonenden
2023
NDSM Energie en Amsterdam Wind dienen aanvraag voor vergunning in bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
2023
Omgevingsdienst geeft positief advies aan Provinciale Staten voor het afgeven van de VVGB: er is sprake van juiste ruimtelijke ordening voor de bouw van het windpark
2023
De meerderheid van de Provinciale Staten stemt tégen de ontwerp VVGB
2024
Coöperaties dienen zienswijze in tegen ontwerp besluit van de PS
Bestuur, projectbureau en raad van commissarissen
NDSM Energie is een verenigingscoöperatie. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding. De raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.
Martijn Pater
Voorzitter bestuur
Frits Verhoef
Bestuurslid
Keijen van Eijk
Bestuurslid
Cees Mager
Commissaris
Oep Schilling
Commissaris
Jaap Wiedenhoff
Commissaris
Leden van onze coöperatie
Onze leden zijn Amsterdamse ondernemers die zich verantwoordelijk voelen voor en bij willen dragen aan een klimaat neutrale stad voor 2050. De meeste leden van NDSM Energie zijn gevestigd in en rondom de NDSM Werf in Amsterdam-Noord. Desalniettemin verwelkomt de coöperatie ook graag ondernemers uit andere delen van de stad.
photo of NDSM from above

Word nu lid

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers

Kosten lidmaatschap

  • Zelfstandig ondernemer. Eenmalig €50, daarna jaarlijks €50 
  • Tot 10 werknemers. Eenmalig €250, daarna jaarlijks €200 
  • Tot 59 werknemers. Eenmalig €500, daarna jaarlijks €300 
  • Tot 100 werknemers. Eenmalig €1.000, daarna jaarlijks €400 
  • Vanaf 100 werknemers. Eenmalig €2.000, daarna jaarlijks €1.200
  • Oprichtend lid. Eenmalig €10.000, daarna jaarlijks afhankelijk van aantal  werknemers (zie bovenstaande categorieën)

Bedankt! Je aanvraag is verstuurd.

We nemen zo snel mogelijk contact met je op
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.