Pilot Carsharing in NDSM Gebied

In 2017 en 2018 heeft NDSM Energie in samenwerking met vier bedrijven een pilot uitgevoerd met het gebruik van een elektrische deelauto, een BMW i3.

Gedurende één maand konden deze bedrijven de auto zowel zakelijk als privé gebruiken. Hoewel het gebruik van deelauto’s al regelmatig voorkomt bij grotere bedrijven, is het delen van auto’s tussen verschillende bedrijven nog zeldzaam.

In deze pilot beheerde NDSM Energie de auto, waardoor de bedrijven geen eigenaar hoefden te zijn en iedereen evenveel gebruik kon maken van de auto. Deze aanpak van NDSM Energie is gericht op het ontwikkelen van een schaalbaar project waarbij gemeenschappen van bedrijven of bewoners samen gebruik kunnen maken van uitstootvrije mobiliteit.

De deelnemende bedrijven aan deze pilot waren mediabedrijf Viacom/MTV, consultancybureau Fronteer, drankdistributeur Pernod Ricard en fundraiser Emolife. Deze bedrijven willen hiermee een community opzetten waarin zowel bewoners als bedrijven gezamenlijk gebruik maken van gedeelde uitstootvrije mobiliteit. Dit initiatief draagt bij aan de visie van een duurzamer en milieuvriendelijker Amsterdam.

De droom?

slimmetoekomst.png

In samenwerking met student Joeri Bakker is een groot onderzoek gedaan naar deze pilot: 

Door de voorspelde technologische ontwikkelingen van elektrische auto’s en de opkomst van diverse vormen van deeleconomieën wordt het delen van elektrische auto’s tussen bedrijven een aantrekkelijke business voor NDSM Energie. De toenemende schaarste aan parkeerplekken in Amsterdam vergroot de vraag naar innovatieve deeloplossingen, en NDSM Energie speelt hierop in. In deze casestudie is onderzocht welke overwegingen noodzakelijk zijn om de marktkansen van zakelijk delen van elektrische auto’s op de NDSM-werf te optimaliseren.

Het onderzoek richtte zich op de technologische componenten voor een carsharing platform, het identificeren van de meest relevante actoren voor het functioneren van het platform, en het beoordelen van de marktaspecten die cruciaal zijn voor het opzetten en onderhouden van een deelplatform voor elektrische auto’s.

Uit kwalitatieve interviews met aanbieders van deelauto platforms, beleidsmakers uit de gemeente, datastudies naar marktaspecten en de analyse van een voorafgaande pilot, bleek het volgende:

  • Technologische Componenten: De applicatie en de hardware in de auto zijn essentieel, omdat deze de verschillende noodzakelijke technologieën kunnen verbinden. Nieuwe technologische ontwikkelingen in elektrische auto’s zullen een positief effect hebben op de gebruikerservaring.
  • Smart Charging: Ondanks de voordelen van smart charging technieken, blijkt implementatie in de huidige elektriciteitsmarkt uitdagend.
  • Gemeentebeleid: Hoewel gemeentebeleid de transitie naar elektrische en deelmobiliteit bevordert, is het voor NDSM Energie niet praktisch om te rekenen op gemeentelijke laadplekken.
  • Gebruikersbehoeften: De deelauto wordt het meest gebruikt in stedelijke gebieden en is vooral interessant voor zakelijke of incidentele rijders. Gebruikers hechten veel waarde aan de zekerheid van mobiliteit, wat betekent dat alle keuzes hierop afgestemd moeten worden. Samenwerkingen met alternatieve mobiliteiten kunnen hierbij een oplossing bieden.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de huidige ontwikkelingen het delen van elektrische auto’s mogelijk maken. Het gevoel van zekerheid op mobiliteit is cruciaal voor gebruikers van elektrische deelmobiliteit. Ervaring met deelmobiliteit blijkt noodzakelijk voor gebruikers om een valide inschatting te maken of carsharing voor hen werkt.

Om de marktkansen van elektrische deelauto’s op de NDSM-werf te optimaliseren, moeten alle keuzes met betrekking tot noodzakelijke componenten en samenwerkingen bijdragen aan het verzekeren van mobiliteit voor de gebruiker. Een langdurige proefperiode is nodig om een betrouwbare inschatting te maken van de marktbehoefte. Pas daarna kunnen concrete keuzes worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker. NDSM Energie zet hiermee een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor Amsterdamse bedrijven en hun mobiliteit.

Geschreven door
Lena Gerstmans
Datum
Ander nieuws & updates

Noorder IJplas blijft voorkeurs zoekgebied in herijking van de RES én ontwerp-plan windenergie Amsterdam

Een kijk op de VVGB-weigering door de ogen van een studente

Heb je een zin in een ander soort leesstof? Tijd om je te verdiepen in een kritisch academisch opinieartikel over de weigering van de VVGB, geschreven door een studente Metropolitan Analysis, Design & Engineering? Lees dan vooral verder!

HelpdeskWind op Land – De onmisbare informatiebron voor windenergieprojecten

Ken jij het al? Iedereen die werkt aan windenergie op land kan rekenen op uitgebreide ondersteuning van de vernieuwe website van deHelpdesk Wind op Land.

photo of NDSM from above

Word nu lid

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers
Bedankt! Je aanvraag is verstuurd.

Je ontvang zo snel mogelijk een iDEAL betaallink van ons.
Oops! Something went wrong while submitting the form.