Eén windmolen in behandeling bij Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor één windmolen aan de Noorder IJ-plas in behandeling genomen. Het betreft de meest zuidelijke windmolen aan de rand van de plas, op de strook land langs het IJ.

Gemeente Amsterdam

Het duurde even voordat de gemeente de vergunningaanvraag in behandeling kon nemen, omdat de wetgeving in de tussentijd veranderde. Onze aanvraag van december 2023 viel onder de oude Omgevingswet, en op 1 januari 2024 ging de nieuwe Omgevingswet in. Omdat de overgangswetgeving niet overal even helder is, hebben we de aanvraag recent opnieuw ingediend onder de nieuwe Omgevingswet. Met deze vergunning kunnen we straks in ieder geval één windmolen bouwen en de lokale energietransitie vooruit helpen.

Het proces bij de Provincie Noord-Holland

De aanvraag bij de gemeente loopt parallel aan de provinciale besluitvorming over ons plan met drie windmolens rond de Noorder IJ-plas. Vanwege de zeer trage besluitvorming bij de provincie hebben we besloten om ook de gemeentelijke procedure op te starten. De aanvraag bij de provincie is al op 31 maart 2023 ingediend en nog altijd is er geen definitief besluit genomen.

Provincie in gebreke gesteld

Recent hebben we bericht gehad dat het wel tot november zou kunnen duren voordat de Provinciale Staten een definitief besluit nemen. Dat zou dan anderhalf jaar na indienen zijn; de wettelijke termijnen zijn dan ver overschreden en de energietransitie in Amsterdam stagneert. We hebben inmiddels de provincie in gebreke gesteld en haar verzocht zich te houden aan de wettelijke termijnen. Voor alle belanghebbenden is er behoefte aan duidelijkheid.

We gaan er nog steeds vanuit dat de Provinciale Staten de VVGB (Verklaring van Geen Bedenkingen) voor de drie windmolens alsnog verleent, ondanks de eerdere concept weigering in november 2023. Na deze weigering zijn diverse goed onderbouwde zienswijzen ingediend door initiatiefnemers, gemeente Amsterdam en bedrijven en burgers uit de regio. In deze zienswijzen wordt aangetoond dat het plan van het windpark goed onderbouwd is en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Op juridische en inhoudelijke gronden zou de verklaring niet geweigerd kunnen worden. De verklaring is nu vooral op politieke gronden geweigerd. Het wachten is nu op een definitief besluit van Provinciale Staten.

Geef je mening over andere windlocaties in Amsterdam

Op 21 mei presenteerde de gemeente Amsterdam de plekken waar de komende jaren windmolens geplaatst kunnen worden. Van 23 mei tot en met 17 juli kun je je mening geven over het ontwerpprogramma Windenergie Amsterdam 2030. Het document bevat ook de voorwaarden waaraan de organisaties die de windmolens bouwen moeten voldoen. De gemeente is ook een groot voorstander van lokaal eigendom, net als wij. De energietransitie is door de overgang naar decentrale opwekking bij uitstek een transitie waar burgers en bedrijven aan mee kunnen bouwen én meeprofiteren. Want wat is er mooier dan stroom uit je eigen windmolen, een windmolen die je deelt met je buren of met de bedrijven om de hoek?

Geschreven door
Inge Verhoef, Amsterdam Wind
Datum
Ander nieuws & updates

Noorder IJplas blijft voorkeurs zoekgebied in herijking van de RES én ontwerp-plan windenergie Amsterdam

Een kijk op de VVGB-weigering door de ogen van een studente

Heb je een zin in een ander soort leesstof? Tijd om je te verdiepen in een kritisch academisch opinieartikel over de weigering van de VVGB, geschreven door een studente Metropolitan Analysis, Design & Engineering? Lees dan vooral verder!

HelpdeskWind op Land – De onmisbare informatiebron voor windenergieprojecten

Ken jij het al? Iedereen die werkt aan windenergie op land kan rekenen op uitgebreide ondersteuning van de vernieuwe website van deHelpdesk Wind op Land.

photo of NDSM from above

Word nu lid

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers
Bedankt! Je aanvraag is verstuurd.

Je ontvang zo snel mogelijk een iDEAL betaallink van ons.
Oops! Something went wrong while submitting the form.