Windmolens aan de Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein

Wil je weten hoe het Windpark project tot stand is gekomen? Lees dan snel verder!

NDSM Energie en Amsterdam Wind hebben eind maart 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd voor drie windturbines. Deze is behandeld door de Provinciale Staten in de Commissie Leefomgeving op 19 oktober.

Er ligt nog veel werk vóór ons, maar we hebben een eerder deel van het traject inmiddels afgerond. Lees hieronder wat er de afgelopen jaren al is gebeurd.

Hoe het begon: de ontstaansgeschiedenis van het project

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst met Amsterdam Wind en NDSM Energie om aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein windmolens te bouwen.

De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de molens te geven. NDSM Energie werkt in dit project samen met Amsterdam Wind, een samenwerkingsverband van de Amsterdamse burgercoöperaties Amsterdam Energie, de Windvogel, Zuiderlicht en Onze Amsterdam Noord Energie.

Een terugblik: wanneer gebeurde er wat?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben omwonenden en organisaties bij de besluitvorming betrokken, in vijf omgevingsberaden. Deze zijn inmiddels achter de rug. We verkenden de wensen, bezwaren en vragen van omwonenden. Inmiddels zijn we klaar met het onderzoek naar de effecten op de omgeving van mogelijke opstellingen (MER). Op basis van de resultaten  hadden we gekozen voor een opstelling van drie windmolens met 200 meter tiphoogte (het voorkeursalternatief). We hebben onze plannen moeten aanpassen naar twee molens met 200 meter tiphoogte en een met 150 meter tiphoogte.

Waarom aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein?

Het plan voor windmolens bij het NDSM-terrein is zo oud als de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Na het zien van die film besloten drie inwoners van Amsterdam Noord om in actie te komen. In 2007 richtten ze energiecoöperatie Onze Energie op. Ze begonnen met warmtefoto’s, maar al snel kwam ook het plan voor windmolens in de eigen achtertuin. Ze haalden bij buren 750 handtekeningen op vóór windmolens. Bijval kwam ook van de gemeente: die wees het industrieterrein langs de Noordelijke IJplas aan als meest geschikte locatie. De Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein werden in 2012 als zoekgebied aangewezen in de zogenoemde Windvisie van de Gemeente Amsterdam. Politiek werd zo vastgelegd dat in dit gebied mogelijk windmolens konden komen. Lees er meer over.

En toen werd het stil. De provincie stelde strenge eisen aan windmolens in Noord-Holland: strenger dan het Rijk. Pas na de provinciale verkiezingen van 2019 konden de plannen worden afgestoft. In maart 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam haar concept-RES met daarin het plan om 50 MW aan windenergie op te wekken: dat zijn circa 17 windmolens. De gemeente wees de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein opnieuw aan. Dit keer als één van in totaal zeven zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam. De Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein hebben wel een andere status dan de andere gebieden, aangezien dit gebied al wordt genoemd in de Windvisie van 2012 en hiermee al is aangewezen.

Lees wat er in de gemeentelijke plannen over windmolens staat.

Had je daar als omwonende nog wat over te zeggen?

Ja, zeker! Het stond vast dat de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein een zoekgebied is en dat daar ruimte voor een aantal windmolens is. Maar over andere zaken gingen (en gaan) we het nog hebben. Samen met omwonenden uit Amsterdam en andere omliggende gemeenten.

Maak je je zorgen, over het geluid of de slagschaduw? Ga dan juist met ons het gesprek aan, zeiden wij.

Energiecoöperaties hebben, anders dan commerciële ontwikkelaars, niet tot doel om maximale winst te maken. Onze businesscases bieden daarom ruimte om overlast te beperken. De winst die we dan nog maken gaat bovendien voor een groot deel terug naar de omgeving.

Hoeveel windmolens er komen, en waar, hoe we overlast beperken voor mens en dier, waar de winst naartoe gaat, hoe je als omwonende mede-eigenaar kunt worden, en wie de stroom afneemt: daar had je als omwonende iets van te vinden. Je had er wat over te zeggen en dat kan nog steeds.

”Praat mee, denk mee, teken mee”

In 2021 zijn we begonnen met het organiseren van omgevingsberaden. We wilden er in totaal vier of vijf organiseren; alle vijf hebben ze inmiddels plaatsgevonden. Het doel van de beraden was om samen een optimaal ontwerp te maken waarbij we een balans wilden vinden tussen duurzame energieproductie en de effecten op de omgeving. Door deel te nemen kon je dus invloed uitoefenen op het plan.

We schreven de bewoners aan in de gebieden die liggen binnen 2 kilometer van ons plangebied: rondom de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein zelf, Amsterdam Noord, Zaanstad en Oostzaan. Ruim 100 omwonenden en belangstellenden meldden zich aan. Uit de aanmelders voor de omgevingsberaden werden veertig deelnemers ingeloot. Zij hebben meegedaan aan de vijf beraden: op maandag 5 juli, maandag 20 september 2021, donderdag 17 februari 2022, donderdag 29 september 2022 en maandag 30 januari 2023.

Aanmelden voor deelname aan beraden is helaas niet meer mogelijk.

Tijdens de omgevingsberaden konden deelnemers alles vragen wat ze maar wilden weten over het proces, de mogelijke overlast, de plaatsing en de financiële aspecten. Deze vragen zijn gebundeld in twee Vraag-en-antwoorddocumenten. Intussen werkten we ook aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de NRD, waarin alle onderzoeksvragen staan die nodig zijn voor de milieueffectrapportage MER. Die MER is nodig voor de vergunningsaanvraag. We maakten ook een leeswijzer voor de NRD. Van elk omgevingsberaad is een verslag gemaakt. Wil je deze documenten inzien? Ga dan naar https://amsterdam-wind.nl/noorder-ij-plas/.

Geschreven door
Amsterdam Wind, aanpassingen gemaakt door Lena Gerstmans
Datum
Ander nieuws & updates

Noorder IJplas blijft voorkeurs zoekgebied in herijking van de RES én ontwerp-plan windenergie Amsterdam

Een kijk op de VVGB-weigering door de ogen van een studente

Heb je een zin in een ander soort leesstof? Tijd om je te verdiepen in een kritisch academisch opinieartikel over de weigering van de VVGB, geschreven door een studente Metropolitan Analysis, Design & Engineering? Lees dan vooral verder!

HelpdeskWind op Land – De onmisbare informatiebron voor windenergieprojecten

Ken jij het al? Iedereen die werkt aan windenergie op land kan rekenen op uitgebreide ondersteuning van de vernieuwe website van deHelpdesk Wind op Land.

photo of NDSM from above

Word nu lid

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers
Bedankt! Je aanvraag is verstuurd.

Je ontvang zo snel mogelijk een iDEAL betaallink van ons.
Oops! Something went wrong while submitting the form.