NDSM Energie en The Waste Transformers werken samen aan Circulaire Economie op de NDSM Werf

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is de circulaire economie, waarbij afval niet bestaat en alle (rest)producten worden hergebruikt. NDSM Energie onderzoekt mogelijkheden voor een circulaire economie op het gebied van organisch afval.

Door op een innovatieve manier organische afvalfracties decentraal te verwerken, kan de lokale kringloop worden gesloten en wordt dit zichtbaar voor bezoekers, werknemers en omwonenden van de NDSM-Werf. NDSM Energie werkt samen met The Waste Transformers om een combinatie van een vergister en een warmte-krachtkoppeling (WKK) te realiseren op de NDSM-Werf. Door organisch afval van lokale bedrijven in te zamelen en met de installatie te verwerken, wordt het afval hergebruikt om energie op te wekken. De restproducten van dit proces kunnen worden gebruikt voor de productie van papier en kunstmest.

Biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas, kan worden verkregen door anaerobe vergisting van organische stoffen. Dit gas wordt vervolgens in een WKK-installatie omgezet in warmte en elektriciteit. The Waste Transformers hebben een installatie ontwikkeld ter grootte van enkele zeecontainers, waarin vergisting en WKK worden gecombineerd. Met de toevoer van organisch afval kan deze installatie op duurzame wijze energie opwekken. De opgewekte elektriciteit van deze installatie bedraagt met 1800 kg afval per dag ongeveer 250 MWh per jaar. Hoewel dit relatief weinig is ten opzichte van andere energiebronnen, draagt het hergebruiken van organisch afval significant bij aan de circulaire economie.

Haalbaarheidsstudie en Volgende Stappen

Bij de onderzochte bedrijven wordt jaarlijks ruim 450 ton aan organisch afval geproduceerd, variërend van brouwafval en etensresten tot koffieprut en snoeiafval. Momenteel wordt dit afval in Amsterdam-Noord weinig aan de bron gescheiden. De scheiding van bedrijfsafval beperkt zich tot glas en papier; organisch afval wordt ongescheiden met het restafval aangeboden. Door de dagelijkse inzameling van restafval vanwege overlast door ongedierte, geur en vocht, ontstaat er ruimte voor verbetering in de scheiding en verwerking van organisch afval.

De haalbaarheidsstudie toont aan dat er veel bereidheid is onder ondernemers om organisch afval te scheiden. Bedrijven zoals horeca, bierbrouwer Oedipus, Viacom en stadslandbouwproject Noordoogst zijn actief op zoek naar praktische en efficiënte manieren om hun organisch afval gescheiden aan te bieden. Er is veel animo onder bedrijven om deel te nemen aan een project om organische fracties afzonderlijk aan te bieden en lokaal te verwerken.

Er zijn twee voorkeurslocaties voor de biovergistingsinstallatie. Idealiter wordt de installatie in 2019 geïntegreerd in het door de gemeente te ontwikkelen Recycle Center aan de Toetsenbordweg. Tot die tijd kan de installatie tijdelijk worden gerealiseerd aan de TT Neveritaweg bij Café Noorderlicht.

Voordelen en Impact

De plaatsing van de vergistingsinstallatie draagt bij aan minder afval in restcontainers, waardoor minder frequente lediging nodig is en er minder lokale rijbewegingen en CO2-uitstoot zijn. Daarnaast zorgt de installatie voor optimale toepassing van reststromen, meer lokale duurzame energieproductie en meer service voor ondernemers.

Het project helpt ook bestaande scheidingspraktijken te verbeteren en te versterken, en stimuleert bedrijven en burgers om afval beter te scheiden door de zichtbaarheid en werking van het project. De realisatie van de installatie draagt daarmee bij aan bewustwording bij werknemers, bewoners en bezoekers van de NDSM-Werf.

NDSM Energie en The Waste Transformers zetten een belangrijke stap richting een circulaire economie door het hergebruiken van organisch afval op de NDSM-Werf. Met de introductie van een innovatieve vergistingsinstallatie wordt afval omgezet in duurzame energie, wat niet alleen bijdraagt aan een schonere leefomgeving, maar ook aan een duurzamer en milieuvriendelijker Amsterdam.

Geschreven door
Lena Gerstmans
Datum
Ander nieuws & updates

Noorder IJplas blijft voorkeurs zoekgebied in herijking van de RES én ontwerp-plan windenergie Amsterdam

Een kijk op de VVGB-weigering door de ogen van een studente

Heb je een zin in een ander soort leesstof? Tijd om je te verdiepen in een kritisch academisch opinieartikel over de weigering van de VVGB, geschreven door een studente Metropolitan Analysis, Design & Engineering? Lees dan vooral verder!

HelpdeskWind op Land – De onmisbare informatiebron voor windenergieprojecten

Ken jij het al? Iedereen die werkt aan windenergie op land kan rekenen op uitgebreide ondersteuning van de vernieuwe website van deHelpdesk Wind op Land.

photo of NDSM from above

Word nu lid

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers
Bedankt! Je aanvraag is verstuurd.

Je ontvang zo snel mogelijk een iDEAL betaallink van ons.
Oops! Something went wrong while submitting the form.